Pozemní stavby

Občanská výstavba
– Stavby rodinných domů
– Stavby občanské vybavenosti
– Inženýring, poradenská činnost
– Posouzení stavebních činností
– Rekonstrukce staveb
Průmyslové stavby
– Stavby průmyslových hal
– Výstavba továren a skladů
– Rekonstrukce staveb
– Čerpací stanice PHM

Dopravní stavby

Pozemní komunikace
– Výstavba a rekonstrukce komunikací
– Stavby a opravy propustků
– Výstavba chodníků
– Výstavba cyklostezek
– Výstavba lesních cest
Mosty
– Výstavba silničních mostů
– Výstavby železničních mostů
– Rekonstrukce mostů
A další…

Vodohospodářské stavby

Vodovody
– Rozvodné řady
– Zásobovací řady
– Vodojemy
– Úpravy vod
– Čerpací stanice
– Domovní přípojky
– Rekonstrukce
Kanalizace
– gravitační stoky splaškové, dešťové
A další…

Účetnictví, daně, mzdy a poradenství

Dalšími službami, které můžete využít u naší firmy je účetnictví, daně,mzdy a poradenství. Nabízíme komplexní zpracování daňového přiznání, vedení účetnictví, kvalitní informace, i pravidelný účetní dohled. Pokud potřebujete poradit s Vaší stavbou, neváhejte se obrátit právě na nás!

25
Lis
Monitoring

Firma APM stavební s.r.o se mimo jiné specializujena revize kanalizace a provádění kamerových a tlakových zkoušek potrubních systémů. Dále nabízíme zkoušky těsnosti kanalizace, zkouška stlačeným vzduchem, sanace potrubí, bezvýkopové sanace potrubí, sanace pomocí organominerálních pryskyřic, nerezová vložka Insider.