Specializujeme se i na monitoring

Revize kanalizace

Firma APM stavební s.r.o se mimo jiné specializujena revize kanalizace a provádění kamerových a tlakových zkoušekpotrubních systémů.

Kamerová zkouška slouží ke kontrole provedeného díla a je součástí kolaudačního řízení, dále slouží:

 • vyhledávání závad vlastního potrubí a následného adekvátního řešení opravy, rekonstrukce či renovace
 • vyhledání zakrytých šachet, odboček a přípojek
 • vyhledání tras kanalizací a povrchových znaků v terénu
 • tvorbu vstupních dat do GIS databází
 • zakreslení situace do digitálních či tištěných map

To umožňuje účinnou kontrolu kvality práce dodavatele inženýrských sítí pro investory. Pro dodavatele naopak možnost prokázat kvalitu odvedeného díla.

V současné době provozujeme tyto systémy pro monitoring potrubí:

DN 25 – DN 150:

Tronic C20 – přenosný, barevný kamerový systém tzv. nástrčná kamera který má dosah dle konkrétních podmínek cca 30 m ze vstupního otvoru – šachta, čistící kus a umí poskytnout náhled s lokalizací a definicí problému v potrubí.

Tento kamerový systém lze použít i pro vnitřní rozvody potrubí.

DN 100 – DN 1600:

RTH 100 – tato technologie je založena na sytému TV kamery s otočnou hlavou pro použití v profilech od DN 100 mm, který je ovládán z monitorovacího vozidla a zaznamenáván digitálně na médium CD nebo DVD s možností popisu zjištěné závady a následným vytištěním podrobného protokolu prohlídky s barevnými snímky, grafu podélného sklonu potrubí, zjištění a měření ovality a deformace laserovým zářičem.

Zkoušky těsnosti kanalizace

Zkoušky těsnosti kanalizace provádíme metodou :

 • stlačeným vzduchem
 • vodou o volné hladině

Zkoušky těsnosti kanalizace provádíme dle norem :

 • ČSN EN 1610
 • ČSN 75 6909
Nerezová vložka Insider

Již několik let se v zahraničí používají při sanaci nerezové manžety, zvláště pak při sanaci lokálních trhlin a tvorbě střepů. Kritickým bodem zůstávalo statické zatížení sanovaného místa jako alternativa k sklolaminátovým vložkám.

Pro nerezovou vložku Insider byl vyvinut nový patentový zámek. Byl vytvořen tak, aby se po provedené montáži nerezové vložky do poškozeného potrubí nemohl otevřít ani tehdy, když zatížení působí na trubní vedení.

Výsledek: Nerezová vložka Insider zlepšuje statiku sanovaných úseků potrubí o 1,5 násobek neporušené trouby. Je to především důsledek nového patentovaného řešení zámku. Vestavění vložky s modifikovaným vysokotlakým pakrem umožňuje také zpětné vytvarování až do 50% průřezů profilu vyčnívajícími úlomky.

Zkouška stlačeným vzduchem

Tlakovou zkoušku těsnosti vzduchem provádíme zkoušky těsnosti potrubí, stok a kanalizačních šachet.

Tlaková zkouška těsnosti vzduchem je vhodná pro všechny druhy materiálů potrubí, je rychlá a ekonomická – odpadá finančně a časově náročné napouštění úseku vodou.

Sanace potrubí a bezvýkopové sanace potrubí

Bezvýkopové sanace potrubí se používají při nálezech závad během inspekce potrubí například při:

 • trhliny v potrubí
 • tvorba střepů
 • netěsná hrdla
 • průsaky
 • zarůstaní kořeny

Způsob odstranění závad:

 • pod dohledem kamery umístíme pakr s vložkou na místo závady
 • tlakem vzduchu v pakru natlačíme vložku na stěnu potrubí
 • vložka má bud duroplastické těsnění, nebo je povrch natřen pryskyřicí
 • těsnění po obvodu nebo pryskyřice zajištují dokonalé spojení se stávající troubou
Zkouška vodou o volné hladině

Touto metodou provádíme zkoušky těsnosti šachet, jímek a nádrží.

Tlakové zkoušky vodovodu provádíme dle norem :

 • ČSN EN 1091
 • ČSN 75 6112
 • ČSN 75 5911

Touto metodou provádíme zkoušky těsnosti vodovodních řadů a tlakových a podtlakových kanalizací. Pomocí elektrické tlakové pumpy REMS e push.

Dále provádíme sanaci kanalizačních stok a šachet vystýlkovou maltou ERGELIT.

Bezvýkopové opravy kanalizačních stok vložkováním.

Sanace pomocí organominerálních pryskyřic

Máte zájem o tuto službu?

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte formulář vedle, popřípadě navštivte naši stránku kontakt pro více informací.

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Vlajku.
Kvalitní náhradní díly
Důslednost při plnění termínů
Vstřícnost a profesionalita