Specializujeme se na vodohospodářské stavby

Stavební činnost naší firmy je zaměřena na provedení vodohospodářských, pozemních a dopravních staveb. Při práci používáme materiál od našich dobrých dodavatelů a zaměstnanci jsou vždy odborně a pravidelně proškoleni.

Vodovody
 • Rozvodné řady
 • Zásobovací řady
 • Vodojemy
 • Úpravy vod
 • Čerpací stanice
 • Domovní přípojky
Vodárenské nádrže a rybníky
 • Výstavby vodárenských nádrží
 • Výstavby a obnovy rybníků
 • Výstavba, oprava hrází a polderů

Rekultivace skládek a odvodnění

Kanalizace
 • Gravitační stoky splaškové, dešťové
 • Podtlakové kanalizace
 • Tlakové kanalizace
 • Čistírny odpadních vod
 • Čerpací stanice
 • Odlehčovací komory
 • Rekonstrukce
Vodní toky
 • Úprava vodních toků
 • Oprava a výstavba jezů
 • Stabilizace břehů
 • Kamenné dlažby
 • Opěrné zdi
 • Výstavba protipovodňových a protierozních opatření

Máte zájem o tuto službu?

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte formulář vedle, popřípadě navštivte naši stránku kontakt pro více informací.

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Dům.
Kvalitní náhradní díly
Důslednost při plnění termínů
Vstřícnost a profesionalita